Cesta Aiki [合気之道]

Táto stránka je produktom rokov pátrania po histórii bojových umení „Aiki rodiny“. Obrovská vďaka patrí aj ľuďom ako Stanley Pranin, Chris Li, Ellis Amdur, Allen Beebe a mnoho iných, ktorí boli a sú zdrojom informácií a inšpiráciou.

Táto stránka je neustále vo vývoji a zatiaľ sa podarilo spracovať a zverejniť informácie o Aikide a Aiki-jujutsu od druhej polovice 19. storočia, až zhruba po druhú svetovú vojnu.

Daito-ryu Aiki-jujutsu [大東流合気柔術]

Podľa oficiálnej histórie, zakladateľom Daito ryu bol Minamoto no Yoshimitsu [源義光] (1045–1127). Každopádne na svetlo sveta sa Daito ryu dostalo až za života Sokaku Takeda [武田惣角] (1859-1943), ktorý pochádzal zo „samurajskej“ rodiny a vyrastal počas bojov v Aizu. Na vlastnej koži zažil ako aj hrôzy vojny, tak aj modernizáciu Japonska, pri ktorej jeho kasta bojovníkov stratila svoje miesto v spoločnosti. Počas svojho života si robil záznamy o ľuďoch ktorých učil, z čoho vieme, že za celú svoju kariéru učil okolo 30 000 ľudí. Medzi jeho najznámejších žiakov, okrem svojho syna Tokimune Takeda [武田時宗], patria aj zakladateľ Aikida Morihei Ueshiba [植芝盛平], Yukiyoshi Sagawa [佐川幸義], Kodo Horikawa [堀川幸道], či Takuma Hisa [久琢磨].

AikiDo [合気道]

Názorov na to, čo je a čo nie je Aikido je nespočetne veľa. Morihei Ueshiba sa vo Februári roku 1915 zoznámil s jujutsu expertom menom Sokaku Takeda. Morihei bol už v tej dobe vyše 30 ročný, so skúsenosťami z niekoľkých bojových umení a nasadenia na fronte v Ruso-Japonskej vojne. Sokaku ho ale natoľko ohromil, že sa na najbližších 20 rokov stal jedným z jeho najaktívnejších žiakov, študoval u neho Daito-ryu Aiki-jujutsu a od roku 1922 ho aj vyučoval. Podľa jeho vlastných slov mu Sokaku Takeda otvoril oči pre budo. Daito ryu sa stalo frameworkom pre vznik Aikida, ktorého názov sa prvý krát začal používať v roku 1942. V dnešnej dobe, hlavne vďaka povojnovým aktivitám syna zakladateľa – Kisshomaru Ueshiba, cvičí Aikido vo svete viac ako milión ľudí.